امروز : دوشنبه 2 ارديبهشت 1398

.:IROST:.
مرکز کلکسيون میکروارگانیسم های صنعتی
 
 

.: صفحه اصلی

 

 

.: اهداف و وظايف

 

 

.: خدمات

 

 

.: بانک اطلاعاتی ميکرو ارگانيسم

 

 

.: سفارش ميکرو ارگانيسم

 

 

.: تماس با ما

 

 

.:English

 
 
   
سفارش ميكروارگانيسم

 سويه هاي موجود در مركز كلكسيون پس از دريافت درخواست رسمي از مراكز تحقيقاتي، آموزشي و يا صنعتي به صورت ليوفيليزه و يا كشت زنده ارسال مي گردد.
سويه هاي ميكروبي تنها به واحدهايي كه واجد تجهيزات وكارشناس ميكروب شناسي باشند ارسال مي شود. در مواردي كه وجود آزمايشگاه و كارشناس براي انجام كشتهاي ميكروبي مورد ترديد است، تنها پس از تخقيق و اطمينان از وجود امكانات مورد نياز براي انجام آزمايشات ميكروبي اقدامات لازم براي ارسال ميكروارگانيسم مورد درخواست صورت خواهد پذيرفت.
ميكروارگانيسم ها معمولا ً به صورت آمپول هاي ليوفيليزه و بر حسب درخواست به صورت كشت زنده با دريافت هزينه بيشتر ارسال خواهد شد.
لازم است اولين درخواست روي سربرگ هاي اداري واحد متقاضي همراه با اطلاعات كامل شامل شماره نامه، شماره تلفن، شماره فاكس، آدرس پستي و امضاي مدير واحد متقاضي به مركز كلكسيون ارسال گردد. امكان ارسال درخواست هاي بعدي از طريق فرم و پست الكترونيك ميسر مي باشد.
كشت هاي ليوفيليزه معمولا ً در كمترين فاصله زماني ممكن پس از دريافت سفارش و واريز وجه پيش فاكتور به حساب مركز كلكسيون به صورت پيشتاز ارسال مي گردد. آماده كردن كشت هاي زنده بر حسب ميكروارگانيسم مورد درخواست گاهي تا دو هفته زمان نياز دارد.

نحوه پرداخت

مبلغ بايد مطابق با اطلاعات مندرج بر روي پيش فاكتور به حساب سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران واريز گردد.

نام بانك : بانك ملي ايران
صاحب حساب : سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران
نام شعبه : خشايار
كد شعبه : 544
حساب سیبا : 250170000002172089001007
توجه: لازم است در حواله بانكي در قسمت شناسه واريز (بالا، سمت چپ حواله) عدد 864 قيد گردد.
 


© 2005 IROST